pátek 28. listopadu 2014

**Zázračně dvakrát zachráněná Kazanka
Tradici pěstování vína na slunných a vyhřátých trojských svazích připomíná moje oblíbená usedlost zvaná Kazanka. Původní viniční hospodářství s lisem bylo přestavěno ve 2. polovině 17.století na barokní usedlost s mansardovou střechou. Střední část je patrová se sochou svatého Václava v nice, na ní navazují dvě přízemní křídla. Hospodářské budovy zanikly a demolice hrozila i obytné budově, kterou se naštěstí podařilo zachránit pět minut po dvanácté, když už byla ve stavu ruiny. A světe div se, stalo se to ještě za minulého režimu v letech 1988-1990. Interiéry a zahrada pak byly rekonstruovány už v nových poměrech v roce 1996.

Tím ovšem trápení Kazanky neskončilo. V roce 2002 přišla pětsetletá povodeň a zdevastovala celé přízemí s krásně klenutými stropy.  Usedlost má ale naštěstí velice pevné zdi, dole se rozšiřující, kdy je vidět, že naši předkové počítali se vším. Podobně stavěné jsou i ostatní usedlosti v Troji blízko řeky. Takže budova jako taková nebyla staticky narušena a dnes už žádné stopy po povodni na ní nenajdete, kromě značky na pravém křídle, která ukazuje kam až voda dosahovala. Označení výšky hladiny vody je dobře rozeznatelné i na obrázku.**Ztracená varta

Náhledový obrázek

Už první pohled na starou fotografii tohoto úžasného zámečku v Libni mne fascinoval. Škoda, že se z něj nezachovalo více než jen název hostince Na Ztracené vartě v ulici Na Vartě. A to přitom samotný letohrádek nestával přímo nad dnešním hostincem, jak jsem se původně domníval, ale až v ulici s neméně přitažlivým názvem Čertův Vršek, odbočující z ulice Na Stráži, která svým jménem rovněž Vartu připomíná. Letohrádek byl častěji než Ztracená varta nazýván Šilboch, což vzniklo zkomoleném německého slova Schildwache, znamenající voják na stráži (proto ulice Na Stráži).

Ztracená varta rok před zbouráním v roce 1899


Tento nevšední zámeček si postavil na skalce zvané Čertův Vršek ve 2.polovině 18.století František Ferdinand Hilbert. Ale to by bylo moc všední. Pověst šeptaná velmi potichu mezi místními obyvateli praví, že zámeček postavila jedna lidská duše, která se za to nechala upsat ďáblu. Ale pravým Libeňákům, pyšným na svou čtvrť samozřejmě jedna legenda nestačí a tak si přidali ještě jednu. Za pruského obléhání v roce 1757 tu ustupující pruská vojska zapomněla hlídkujícího pruského vojáka na vartě. Do něj se zamilovala místní libeňská Madlenka, a aby se mohli vzít, tak libeňský klempíř vyrobil hlídající vojáka plechového, který toho opravdového na stráži nahradil. Ještě dlouho to pak připomínal malovaný plechový voják na zdi terasy, jak je patrné i na úvodním obrázku.

Zajímavé také je, že se v tomto zámečku objevil první vánoční stromek v Praze. Příchozím jej za všeobecného nadšeného obdivu ukazoval v roce 1812 tehdejší majitel Ztracené varty Johann Carl Liebich, ředitel stavovského divadla. Jeho pozvání k pobytu na Šilbochu často využíval i hudební skladatel Carl Maria von Weber, který napsal i valčík pro zde pořádaný karneval.

Zámeček byl bohužel v roce 1900 i s přilehlými hospodářskými budovami zbourán a skála na Čertově vršku byla srovnána se zemí. To víte, i tehdejší "developeři" chtěli získat nové pozemky pro své projekty. Na obrázku z roku 1900 vidíte hospodářské budovy patřící k zámečku těsně před zbořením, když už se na ně tlačí nové činžáky v jejich těsném sousedství .čtvrtek 27. listopadu 2014

*Grand hotel Evropa


Náhledový obrázek

Využil jsem krásné a poslední příležitosti vidět a zdokumentovat tradiční Grandhotel Evropa v původní podobě ještě před přestavbou při expozici Designbloku v říjnu 2014.

Zvláštní a pro dnešní dobu typické je, že ve všech povídáních o tomto hotelu a jeho bývalé slávě najdete všude jen samá superlativa ve smyslu, že se v době první republiky jednalo o jeden z nejluxusnějších hotelů ve střední Evropě a že udával tón luxusnímu hotelnictví a míval jednu z nejproslulejších gastronomií v Praze.Nu, zní to pro naše uši jistě lahodně, ale podívejme se pravdě trochu na zoubek. Dokud nebyl v Praze v roce 1932 otevřen hotel Alcron, skutečně první a jediný hotel v Praze na evropské úrovni, který oplýval (pro Prahu!) i takovou vymožeností, jako koupelnou a WC u každého pokoje, tak Praha byla známá jako město, kde se nocuje velmi špatně a tak například cizincům cestujícím z Vídně do Berlína se doporučovalo vydržet až do cíle a v Praze se o ubytování vůbec nepokoušet. V té době se pro srovnání dnešní Grandhotel Evropa "chlubil" tekoucí teplou vodou (!), což stačilo tak v rámci Československa.

Tekoucí teplá a studená voda na pokoji, všímněte si kouhotků na umyvadle- zvlášť pro teplou a studenou vodu, ta se "mixovala" ne v baterii, ale až v umyvadle - zde pokojík v mansardě, určený buď pro nejchudší hosty nebo pro ubytování personálu


"Luxus" hotelu dokládá koneckonců i jeho stav těsně před uzavřením, kdy byl zařazen do kategorie 2*, což je ovšem ještě hodně nadhodnocené, neboť část pokojů měla příslušenství na chodbě, což odpovídá jedné jediné *. Navíc všechny pokoje byly velmi malé a úsporné. Upřímně tedy, připravovaná rekonstrukce hotelu je dnes víc než potřebná, i když tím interiér hotelu bohužel ztratí punc starobylosti a autenticity.

Společná koupelna na chodbě

To, že hotel neodpovídal evropské úrovni v ubytování, ovšem neznamená, že se nejedná o jednu z nejhezčích secesních staveb v Praze s velmi propracovanou uměleckou výzdobou interiérů. Chvála také patřila jeho vyhlášené gastronomii, jak se ještě dozvíme. Pravdou také je, že se prvorepublikový hoteliér Šroubek snažil nabídnout nejvyšší možnou kvalitu v rámci možností, které mu na tu dobu vnitřním pojetím již zastaralá budova s limitujícím prostorem poskytovala. 

I lepší pokoje měly velmi omezenou plochu, která byla využita účelně a beze zbytku nábytkem vyřezávaným na míru

Krásný secesní skvost nezboural a nenahradil novým funkcionalistickým, i když jistě mohl. Snažil se zřejmě preferovat autentické prostředí před moderní vybaveností, ale i tak technicky vylepšoval co bylo možné. Hotel zřejmě v podmínkách třicátých let nešel rekonstruovat tak, aby měl každý pokoj své sociální zařízení, to bylo dáno už malými pokoji. Nicméně místo kamen bylo zavedeno ústřední topení, fungoval zde výtah a dokonce i jakási unikátní "klimatizace" koncipovaná na principu ledové vody.

Výtah ve stylu art deco

Radiátor ústředního topení se secesním dekorem

Jiný s dřevěným krytem a mramorovou deskou

Pokoje ve stylu Ludvíka XVI. s vestavěným nábytkem

Vraťme se ale na samotný počátek historie této významné pražské památky hoteliérství. Píše se rok 1872  a na místě starého klasicistního Bindrova zájezdního hostince vzniká podle projektu slovutného architekta Josefa Schulze (autor Národního muzea a Rudofina) hlavní hotelová budova v novorenesančním stylu. Ale už v roce 1900 dochází k velkolepé přestavbě na hotel U Arcivévody Štěpána. To zřejmě nedostačuje požadavkům prudce se rozvíjející Prahy, protože hned o čtyři roky později je objekt  nahrazen dnešní monumentální secesní budovou, realizovanou stavitelem Quido Bělským. Stavba to byla náročná, a byla ji věnována veškerá péče - proto se na ní podílelo současně více význačných architektů té doby. 
Konstrukce nad kopulí centrální dvorany


Tak průčelí budovy navrhl Bedřich Bendelmayer (žák vídeňského architekta Fridricha Ohmana) a na výzdobě interiérů se podíleli Bohumil Hübschmann a Jan Letzel (proslulý stavbou atomového dómu v Hirošimě, zemřel v ústavu pro duševně choré). Letzel navrhnul kromě  krásných mříží a zábradlí i vnější kovové prvky. 


Letzelovo secesní mřížoví vnější....
... a vnitřní


Sochařská výzdoba je výsledkem práce Ladislava Šalouna (autora Husova sousoší na Staroměstském náměstí). Quido Bělský postavil i přilehlý hotel Garni (dnes samostaný hotel Meran) na úzké parcele. Jeho průčelí v ještě čistší secesi navrhul Alois Dryák. 
Symetrické průčelí hotelu na Václavském náměstí zaujme vysoce kvalitní secesní výzdobou. Bohaté rámování rostlinnými motivy má především vysoký štít ve tvaru půlkruhu. Na jeho vrcholu zlaté sousoší nesoucí svítilnu ve tvaru glóbusu představuje symbol Evropy. V roce 1924 kupuje hotel pražský restauratér Karel Šroubek, který ho přejmenoval na Grand hotel Šroubek. Hotel se díky své krásné výzdobě a vyhlášené kuchyni s prvotřídním personálem stává známým po celém Československu. V jeho noblesním prostředí se setkávají vlivní politici a kulturní osobnosti. 


Hlavní hotelová dvorana

Tak třeba  Franz Kafka tu roku 1912 měl v zrcadlovém sále své jediné autorské čtení v Praze. Vlasta Burian se přátelil s hotelovým šéfkuchařem a chodil si občas do hotelové kuchyně i trochu zavařit. V kavárně jste mohli potkat hereckou elitu Národního divadla

V roce 1932 se před Grandhotelem Šroubek shromáždil dav o tísici hlavách, aby pozdravil zde přebývajícícho starostu Chicaga - Čechoameričana Antonína Čermáka. Před válkou tu sídlil britský obchodník Nicholas Winton, který odtud řídil záchranu židovských dětí před nacismem.


Průhled dveřmi Francouzské restaurace

Dodnes je vzorem pro jedinečné spojení architektury a kvalitních pohostinských služeb. 
Heslem hoteliéra Šroubka bylo "My hostu - on nám". Pan Šroubek vedl svůj hotel skutečně moderním manažérským přístupem, srovnatelným s dnešními postupy - tak třeba zavedl hotelovou vlajku i logo a veřejně přístupné ceníky. 


Průhled pře schodiště do dvorany

Navíc zřídil doplňkový prodej porcelánu, skla a  šperků, což generovalo další zisk. Své učně, a že jich neměl málo - až třicet, vlastnoručně vyučoval jednání se zákazníky včetně nácviku zdravení a úsměvu. Své služby stále vyhodnocoval, vylepšoval a aplikoval i zkušenosti, které získával v zahraničí v rámci svých častých cest. V roce 1935 vydává Kuchařku paní Šroubkové, která vyšla v reprintu v roce 2008. 


Prosklený strop Francouzské restaurace byl zavlažován umělým deštěm, aby se pod ním hostům příjemněji dýchaloSlavná secesní kavárna s dřevěným obložením

Dbal i na kvalitu surovin a výběr svých dodavatelů, jejichž seznam zveřejňoval. Z jakého důvodu tak činil, vysvětluje takto: „Obchodně vyniknouti – znamená uměti nakupovati – uměti si nalézti dodavatele a firmy, které svou reálností a poctivostí jsou spolučinni na podniku. Seznam dodavatelů Šroubkova závodu nemá sloužiti k reklamě dodavatelů, nýbrž ušetřiti Šroubkovi času, jehož má tak velký nedostatek na stále opakující dotazy ´kde to či ono nakupuje´.“

V suterénu se nalézala Česká restaurace


Hotel Šroubek se stává za první republiky skutečným fenoménem! Jeho věhlas je takový, že se o něm vypráví vtipy a vzniká i rčení: "Dlíti v Praze a nenavštíviti Grand Hotel Šroubek znamená – nebýti v Praze vůbec!"


Vstupní chodba působila svým leskem neodolatelným dojmem


Ústup ze slávy čekal hotel Šroubek po roce 1951, kdy byl znárodněn, takže z názvu muselo zmizet jméno původního majitele a bylo nahrazeno neškodným Grandhotel Evropa. Už státní hotel hostil ve svých zdech například Jurije Gagarina nebo posledního perského šáha Muhammada Rezá Pahlavího.  

Průhled ústřední dvoranou vzhůruDo hotelu se za minulého režimu vůbec neinvestovalo a žilo se jen z podstaty. Zařízení se opotřebovávalo a hotel začal pomalu chátrat. Tak už si turisté ze západní Evropy v 80. letech stěžovali, že ubytování tady je velmi mizerné a pokoje příšerné. Nicméně fungoval až do nedávna a to spíš jako omšelé hotelové muzeum za symbolickou cenu za přespání na Václavském náměstí. Jak by tgké ne, když se do pokojů sotva vešly postele a na záchod jste museli hezky cupitat na druhý konec chodby. 

Po roce 1989 byl hotel restituován. Nyní má být hotel zrekonstruován na úroveň ***** se 154 pokoji. Starý secesní objekt si má zachovat svůj originální vzhled a ve dvoře má být dostavěna podle návrhu ateliéru DaM nová budova pro milovníky moderních interiérů, kde se počítá i se sportovně- relaxačními aktivitami. A tak nezbývá než věřit, že plánovaná rekonstrukce přinese hotelu jeho bývalý lesk a že návštěva jeho obnovených secesních prostor potěší naše oči.

Bohatě dekorované hotelové interiéry posloužily velmi dobře fimařům, ať už jako inspirace pro filmovou restauraci na Titanicu, nebo si přímo zahrály třeba v Mission Impossible nebo v českém filmu Muži v naději.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jen do galerie