čtvrtek 4. prosince 2014

*Tajemství vyšehradské skályK žádnému místu v Praze a v celých Českých zemích se neváže tolik pověstí a dohadů jako k Vyšehradu. Vyšehradská skála je prý navíc provrtána obrovským množstvím různých chodeb a podzemních prostorů, kam dosud ještě nikdo nepronikl.
Toto, dnešním očím skryté podzemí, vzniklo ještě v románských a gotických dobách před vypleněním Vyšehradu husitskými vojsky v roce 1420. Tehdy totiž na příkré skále chránící Prahu od jihu stávalo celé pyšné středověké město se spoustou věží a věžiček, ať už obranných anebo zdobících zdejší tři veliké chrámy, několik kaplí a obrovský královský palác. K tomu všemu se tu nacházely ještě nádherné kanovnické domy a velké množství domů měšťanských. To vše husité zdevastovali, vyplenili a rozvalili až do základů.... to bezesporu, ale nezasáhli už podzemní prostory, ať už sklepy, kostelní krypty nebo tajné únikové chodby. Vše je v podzemí prý stále skryto a čeká na své objevení. To potvrzují i senzibilové a psychotronici, kteří energii vyzařující z podzemních prostor cítí a s její pomocí jsou schopni identifikovat podzemní prostory včetně jejich polohy a šířky. Jejich údaje se nezávisle na sobě podivuhodně shodují. Prý se v těchto identifikovaných prostorách nachází i poklad se zlatými předměty a šperky a také ostatky nějakého panovníka z doby románské... Snad nám to budoucnost jednou prozradí....

Na první pohled skála neprozrazuje, co ukrývá...


 ...jen si myslíme, že jsou tam hezké výhledy...

...a odpočívající slečna netuší na čem možná ležíŽádné komentáře:

Okomentovat